11.10.2010 - Chomutov & Umgebung

730 013, Chomutov.

 

Kyjika-See. Os 7075 Karlovy Vary - Most.

 

Trebusice (Triebschitz). 13:16 Uhr, R1195 Most - Plzen, 363 055.

 

80-29 011. Os 7077 Klastorec nad Ohri nach Most.

 

14:45 Uhr. Sp1694, Usti nad Labem - Chomutov. 363 130.

 

15:11 Uhr. R1197, Most - Plzen. 363 079.

 

15:38 Uhr, 743 008.

 

16:05 Uhr. Os 6820, Decin - Klastorec nad Ohri, 163 093.

 

Komorany (Kommern), Grubenbahn 127.722.

 

Grubenbahn 127.718.

 

18:26 Uhr. Chomutov. 843 012.

 

18:36 Uhr. Chomutov, Güterbahnhof, 110 006.

 

18:40 Uhr, Chomutov Güterbahnhof, 742 151 + 742 xxx.

 

 

 

 

 

zurück